Z Białym Misiem nad Bałtykiem
Dodane przez bialymis dnia Marca 01 2011 20:58:06
- Macie pojechane pod kopuÅ‚Ä… - po raz kolejny usÅ‚yszeli od czÅ‚onków swoich rodzin reprezentanci JastrzÄ™bskiego Klubu Morsów „BiaÅ‚y MiÅ›”, który poinformowali bliskich o zamiarze wyjazdu na kolejny MiÄ™dzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie. Ten nadmorski kurort już po raz ósmy goÅ›ciÅ‚ fanatyków kÄ…pieli zimnowodnych z caÅ‚ego Å›wiata. I tym razem nie mogÅ‚o zabraknąć nad BaÅ‚tykiem „BiaÅ‚ych Misiów”. Dziesięć godzin w autobusie w jednÄ… stronÄ™ tylko po to, aby na miejscu spÄ™dzić niecaÅ‚e trzy dni, wykÄ…pać siÄ™ w lodowatym morzu, zmagać siÄ™ zimnym i nieprzyjemnym piaskiem i kamieniami, a na dodatek... chodzić po ogniu. A po wszystkim kolejne dziesięć godzin na drogÄ™ powrotnÄ…... W takiej sytuacji trudno nie potwierdzić, że należy dysponować solidnÄ… dawkÄ… pozytywnego szaleÅ„stwa, aby być prawdziwym „BiaÅ‚ym Misiem”.

 

VIII MiÄ™dzynarodowy Zlot Morsów przewidziany byÅ‚ na 11-13 lutego 2011 roku. Nad BaÅ‚tyk pojechaÅ‚o tym razem póÅ‚ setki czÅ‚onków klubu. Wyruszyli „wesoÅ‚ym autobusem” w czwartkowy wieczór. Na miejscu zameldowali siÄ™ przed poÅ‚udniem dnia nastÄ™pnego. „Rybka na mieÅ›cie” celem uzupeÅ‚nienia pierwiastków Å›ladowych, a nastÄ™pnie przywitanie z morzem. Tym razem baÅ‚tyckie fale nie sprawiÅ‚y na „Misiach” tak wielkiego wrażenia, jak przed rokiem. Pogoda przypominaÅ‚a tÄ…, która panowaÅ‚a w Mielnie dwa lata temu, gdy jedynym problemem okazywaÅ‚ siÄ™ niezwykle silny wiatr. A jak byÅ‚o przed dwunastoma miesiÄ…cami? Åšnieg, Å›nieg, Å›nieg i dla odmiany... Å›nieżyca. Morze wyrzucaÅ‚o z siebie lodowe kry, a kÄ…piel odbywaÅ‚a siÄ™ poÅ›ród lodowej kaszy, czyli lodu zmieszanego z solÄ…. Tym razem w Mielnie, podobnie jak w caÅ‚ej Polsce, zabrakÅ‚o Å›niegu. Temperatura wahaÅ‚a siÄ™ wokóÅ‚ zera stopni, choć nocÄ… spadaÅ‚a nawet do minus dziesiÄ™ciu. Zatem warunki do kÄ…pieli niemal idealne. W takiej sytuacji do kÄ…pieli dali siÄ™ przekonać ci, którzy wczeÅ›niej nie mieli czynnego kontaktu z morsowaniem, pomagajÄ…c jedynie przy kwestiach organizacyjnych w klubie. Nie zabrakÅ‚o zatem debiutantów, a w zasadzie... debiutantek. Ale o tym później. Jeszcze w piÄ…tek z możliwoÅ›ci kÄ…pieli mimo porywistego wiatru skorzystaÅ‚a część czÅ‚onków klubu. Morskie baÅ‚wany zalewaÅ‚y charakterystyczne biaÅ‚e czapeczki, ale „Misie” nie daÅ‚y siÄ™ żywioÅ‚owi i odważnie brnęły dalej.

Tego samego dnia w oÅ›rodku „Krokus” w UnieÅ›ciu, gdzie podobnie jak przed rokiem kwaterÄ™ urzÄ…dzili sobie jastrzÄ™bianie, odbyÅ‚a siÄ™ bardzo sympatyczna impreza, która trwaÅ‚a do późnej nocy. Zachwytu zabawowymi gośćmi, którzy fantastycznie potrafiÄ… imprezować we wÅ‚asnym towarzystwie, nie kryli nie tylko wÅ‚aÅ›ciciele „Krokusa”, ale też dwuosobowy zespóÅ‚, który przygrywaÅ‚ „Misiom” i ich towarzyszom z innych klubów. Warto bowiem wiedzieć, iż tegoroczny Zlot, choć w ostatecznym rozrachunku cieszyÅ‚ siÄ™ wiÄ™kszÄ… popularnoÅ›ciÄ…, jeÅ›li chodzi o niedzielne wejÅ›cie do morza (to, które transmitujÄ… wszystkie telewizje), ogólnie byÅ‚ imprezÄ… bardziej kameralnÄ…. Przed rokiem „BiaÅ‚y MiÅ›” trafiÅ‚ do „Krokusa” przez przypadek i nie kryÅ‚ zawodu, iż nie bÄ™dzie mógÅ‚ uczestniczyć w imprezie integracyjnej na wielkiej hali w Mielnie. W tym roku byÅ‚o odwrotnie. To organizatorzy Zlotu apelowali do jastrzÄ™bian, aby doÅ‚Ä…czyli do zabawy na wielkiej hali. - Bezskutecznie, czego nie żaÅ‚ujemy, bo zabawa w „Krokusie” zarówno w piÄ…tek, jak i sobotÄ™ byÅ‚a naprawdÄ™ pierwszorzÄ™dna - mówili czÅ‚onkowie klubu. Późnym wieczorem część „BiaÅ‚ych Misiów” postanowiÅ‚a jeszcze raz przywitać siÄ™ z morzem, które na godzinÄ™ przed póÅ‚nocÄ… pokazywaÅ‚o swojÄ… prawdziwÄ… siÅ‚Ä™. Woda caÅ‚kowicie zakryÅ‚a plażę, a baÅ‚wany podmywaÅ‚y nawet schody prowadzÄ…ce na piasek. Wichura byÅ‚a tak potężna, że utrzymanie równowagi stojÄ…c czoÅ‚em do kierunku wiatru stanowiÅ‚o nie lada wyzwanie.

Sobota, 12 lutego to dla JastrzÄ™bskiego Klubu Morsów „BiaÅ‚y MiÅ›” kulminacyjny dzieÅ„ VIII Zlotu Morsów. To na ten dzieÅ„ czÅ‚onkowie i sympatycy planowali uroczystÄ… klubowÄ… kÄ…piel w lodowatym BaÅ‚tyku. Przed poÅ‚udniem na plażę udaÅ‚o siÄ™ póÅ‚ setki „Misiów”, w tym dwie debiutantki. - No, w koÅ„cu siÄ™ zdecydowaÅ‚aÅ›! - usÅ‚yszaÅ‚a o znajomego jedna z nich. - Ech, chyba kompletnie zwariowaÅ‚am... - odpowiedziaÅ‚a z obawÄ…. Strach byÅ‚a spory. „Misie” przebieraÅ‚y siÄ™ w oÅ›rodku i na odlegÅ‚Ä… o kilkaset metrów plażę docieraÅ‚y biegiem, aby po drodze rozgrzać zmarzniÄ™te koÅ„czyny. Wiatr, który choć w porównaniu z piÄ…tkiem nieco zelżaÅ‚, nadal nie pozwalaÅ‚ na skuteczne dogrzanie organizmu intensywnym treningiem. Ale jak trzeba, to trzeba. Na plażę jastrzÄ™bianie zabrali należące do oÅ›rodka... leżaki. - WyszÅ‚o sÅ‚oÅ„ce, wiÄ™c idziemy siÄ™ opalać - zawyrokowaÅ‚ jeden z niosÄ…cych sprzÄ™t. Istotnie wyszÅ‚o, ale przy temperaturze zero stopni to żaden bonus. Najpierw intensywny bieg, a nastÄ™pnie przysiady i pompki. Potem kilka pamiÄ…tkowych zdjęć autorstwa mistrza fotografii Sebastiana. Nie zabrakÅ‚o również mistrza kamery, Wojtka, który zasÅ‚ynÄ…Å‚ niedawno filmem pod tytuÅ‚em „Projekt Åšruba”, który można znaleźć na Youtube. Po rozgrzewce pięćdziesiÄ…t „Misiów” wbiegÅ‚o do morza. - Jazda! Jedziemy! - okrzyki tonęły wÅ›ród szumu wzbudzonych przez silny wiatr fal. Idziemy coraz dalej, aby móc zanurzyć siÄ™ po szyjÄ™. Ale po minucie brniÄ™cia w odmÄ™ty zamarzajÄ… nogi. Ale jak trzeba, to trzeba. Nasze debiutantki dzielnie znoszÄ… walkÄ™ z falami. Dzielne dziewczyny! Wychodzimy i byle pobiegać. Drugie wejÅ›cie po kilku minutach to już sama przyjemność. CiaÅ‚o przechodzÄ… dreszcze i czuć wspaniaÅ‚Ä… rzeÅ›kość. Krew krąży coraz szybciej, a odczuwajÄ…cy jeszcze trudy autobusowej podróży organizm otrzymuje potężnego kopa energii. Wychodzimy, biegamy i wtedy myÅ›limy o kolejnej serii pamiÄ…tkowych zdjęć, również tych bardziej efektownych, na falochronach oraz na wspomnianych już leżakach. Te szczególnie zapadnÄ… uczestnikom w pamięć. Później można wejść trzeci raz. Jest piÄ™knie. Po kilkunastu minutach lodowatego szaleÅ„stwa można wracać do oÅ›rodka.

Sobotnie popoÅ‚udnie „Misie” poÅ›wiÄ™ciÅ‚y na odwiedzenie gÅ‚ównej siedziby Zlotu, gdzie miaÅ‚y okazjÄ™ do wziÄ™cia udziaÅ‚u w różnego rodzaju konkursach. W tym roku jednak zabrakÅ‚o szczęścia i umiejÄ™tnoÅ›ci, aby zmieÅ›cić siÄ™ na podium. Tym niemniej jastrzÄ™bianie zapisali na swoje konto inne sukcesy. Przede wszystkim dwoje czÅ‚onków klubu... wzięło Å›lub. I nie byÅ‚oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że pani mÅ‚oda przyjechaÅ‚a na Zlot z mężem, a zaraz po Å›lubie do swojej żony w JastrzÄ™biu dzwoniÅ‚... pan mÅ‚ody. Opuszczony przez pannÄ™ mÅ‚odÄ… prawdziwy małżonek nie zasypywaÅ‚ jednak gruszek w popiele i cieszyÅ‚ siÄ™ wolnoÅ›ciÄ… przez kolejne dwadzieÅ›cia cztery godziny, bowiem małżeÅ„stwo zawarte na Zlocie ważne jest tylko w Mielnie i okolicach. Tego popoÅ‚udnia i wieczoru kilkoro „BiaÅ‚ych Misiów” dokonaÅ‚o jeszcze jednej wiekopomnej rzeczy. Otóż czÅ‚onkowie klubu wziÄ™li udziaÅ‚ w szkoleniu w... chodzeniu po rozżarzonych wÄ™glach. Najpierw należaÅ‚o przejść przez czterometrowy odcinek zÅ‚ożony z gorÄ…cych wÄ™gli, a nastÄ™pnie przez kolejny o podobnej odlegÅ‚oÅ›ci zÅ‚ożony dla odmiany z... pÅ‚onÄ…cych rozżarzonych wÄ™gli. Ci, którzy mieli okazjÄ™ tego wczeÅ›niej dokonywać przekonywali, że caÅ‚ym problemem przy przejÅ›ciu przez ogieÅ„ jest... gÅ‚owa. To psychika nie pozwala czÅ‚owiekowi na nadepniÄ™cie na gorÄ…cy wÄ™giel. Podobnie jak psychika nie pozwala mu na wejÅ›cie do lodowatej wody... Dlatego tak wielu czÅ‚onków klubu nie wystraszyÅ‚o siÄ™ ognia i przeszÅ‚o tÄ… próbÄ™. Niektórzy trochÄ™ siÄ™ poparzyli, ale nikt nie żaÅ‚owaÅ‚ niesamowitego przeżycia. Ponadto jako widzowie mogli obserwować popisy miejscowego klubu, który taÅ„czyÅ‚ z kulami ognia. Drugi dzieÅ„ minÄ…Å‚ zatem pod znakiem ognia i zimna, a także kolejnej wspaniaÅ‚ej zabawy w „centrum dowodzenia” w „Krokusie”, gdzie „BiaÅ‚y MiÅ›” nawiÄ…zaÅ‚ bardzo przyjazne relacje z czÅ‚onkami klubu morsów z czeskiej Jihlavy. Po kilku godzinach imprezy niektórzy czÅ‚onkowie „BiaÅ‚ego Misia” praktycznie mieli zapewniony czeski paszport.

Niedziela zawsze wzbudza ambiwalentne uczucia uczestników Zlotu. Z jednej strony wszyscy radujÄ… siÄ™ na okoliczność uroczystego przemarszu ulicami Mielna oraz kÄ…pieli w BaÅ‚tyku wraz z tysiÄ…cem innych fanatyków lodowatego szaleÅ„stwa. Z drugiej jednak niedziela to ostatni dzieÅ„ imprezy, pod koniec którego należy żegnać siÄ™ z Mielnem i marzyć o kolejnym Zlocie. Tak byÅ‚o i tym razem. „BiaÅ‚e Misie” wraz z innymi klubami pojawiÅ‚y siÄ™ w okolicach mieleÅ„skiej hali okoÅ‚o godziny dziesiÄ…tej. JastrzÄ™bianie tradycyjnie mieli ze sobÄ… klubowy baner oraz maskotkÄ™ biaÅ‚ego misia. „BiaÅ‚y MiÅ›” porzuciÅ‚ jednoczeÅ›nie pomysÅ‚y na specyficzne stroje i postanowiÅ‚ po raz kolejny zaprezentować siÄ™ po „olimpijsku”, czyli w klubowych trykotach. Barwy miasta JastrzÄ™bie to zieleÅ„, czerÅ„ i biel, zatem zielono-czarnym polarom towarzyszyÅ‚y, jak zawsze, charakterystyczne biaÅ‚e czapeczki z uszkami. Ponadto w gronie „BiaÅ‚ych Misiów” szedÅ‚ Neptun z widÅ‚ami oraz... Å›mierć, bo za niÄ… przebraÅ‚ siÄ™ opuszczony przez pannÄ™ mÅ‚odÄ… małżonek. W rytmach samby, rumby oraz „cucu rucucu paloma” morsy dotarÅ‚y na plażę, gdzie w samo poÅ‚udnie grubo ponad tysiÄ…c osób wpadÅ‚o w morskie odmÄ™ty. Jak na zawoÅ‚anie organizatorów umilkÅ‚ wiatr, zatem luksus niedzielnej kÄ…pieli przypominaÅ‚ ten, jakim „BiaÅ‚e Misie” dysponujÄ… na KÄ…pielisku „Zdrój” przy ul. Witczaka. WÅ›ród „Misiów” nie zabrakÅ‚o sobotnich debiutantek, które tym razem weszÅ‚y do wody niczym profesjonalistki.

VIII MiÄ™dzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ tradycyjnie peÅ‚nym sukcesem. JastrzÄ™bski Klub Morsów „BiaÅ‚y MiÅ›” dumnie reprezentowaÅ‚ na nim miasto JastrzÄ™bie Zdrój. W zielono-czarnych polarach i biaÅ‚ych czapeczkach „BiaÅ‚y MiÅ›” godnie przyznawaÅ‚ siÄ™ do tego, skÄ…d pochodzi, choć samo miasto niespecjalnie „przyÅ‚ożyÅ‚o rÄ™kÄ™” do tego wyjazdu. Na szczęście z pomocÄ… przyszli... tajemniczy sponsorzy, którym wÅ‚adze klubu serdecznie dziÄ™kujÄ…. Szkoda tylko, że w okresie przed wyborami „BiaÅ‚e Misie” usÅ‚yszaÅ‚y tak wiele obiecanek, z których tak niewiele zostaÅ‚o zrealizowanych. Ale to jest nieważne, jak mawia czÄ™sto jeden z czÅ‚onków klubu. Najważniejsze jest to, że w JastrzÄ™bskim Klubie Morsów „BiaÅ‚y MiÅ›” zebraÅ‚o siÄ™ grono naprawdÄ™ lubiÄ…cych siÄ™ ludzi, którzy chcÄ… dziaÅ‚ać razem i razem realizować swoje zimowe pasje. Niezależnie od tego, czy ktoÅ› chce siÄ™... ogrzać w cieple popularnoÅ›ci morsowania.